Nhà sáng lập

Câu chuyện bắt đầu vào những năm 1960 tại Pháp, khơi nguồn từ những nghiên cứu để đời của mẹ Tiến sĩ Breton. Đam mê Khoa học và Cái đẹp, Christian Breton đã kế thừa những thành tựu to lớn từ mẹ và quyết tâm theo đuổi mỹ phẩm hết quãng đời của mình.
Chi tiết